Usługi informatyczne

Usługi zarządzania projektami informatycznymi

Firma SEYB oferuje prowadzenie projektów informatycznych zwłaszcza prowadzenia projektów systemów ERP. Firma posiada w tym zakresie bogate doświadczenie (Internity, Faktor, GDD ...) i co istotne podczas wdrożenia skupia się na osiągnięciu założonych na projekt celów wdrożeniowych.

Projekty są prowadzone tak, aby przy minimalnym ryzyku projektów i minimalnych kosztach osiągnąć równocześnie możliwie najsilniejszy efekt biznesowy.
Staramy się, aby biznesowe efekty naszych projektów były jak najsilniejsze i możliwie najbardziej stabilne.

Wsparcie w procesach automatyzacji procesów

Firma SEYB świadczy usługi wsparcia w procesach automatyzacji procesów wewnętrznych zwłaszcza przetwarzania i ujednolicania procesów w różnego typu kancelariach.
Firma ma w tym zakresie duże doświadczenie i między innymi przeprowadziła automatyzację procesów w jednej z dużych kancelarii biegłorewidenckich.