System iERP

Opis systemu iERP 

System iERP jest systemem klasy MRP 2 czyli systemem służącym do pełnej obsługi operacyjnej przedsiębiorstw w tym również przedsiębiorstw produkcyjnych. 
System iERP jest w praktyce platformą programistyczną i został zaimplementowany w taki sposób, aby spełniał rygorystyczne wymogi, które obecnie spełnia wyłącznie kilka drogich systemów ERP.  
System iERP jest między innymi:  
w pełni skalowalny – całość logiki biznesowej znajduje się w TSQLu. Pliki wykonywalne służą wyłącznie do obsługi mechanizmów technicznych,  
wstecznie kompatybilny – system iERP można rozwijać i niemal dowolnie modyfikować bezpośrednio na wdrożeniu wg. metodologii iERP mając równocześnie gwarancję, iż upgrady standardowego rozwiązania nie nadpiszą  wykonanych wdrożeniowo modyfikacji,  
wielojęzyczny – wszystkie słowniki w tym słowniki konfiguracyjne mogą posiadać dowolną ilość pól wielojęzycznych i np słownik kartoteki towarowej posiada wielojęzyczne pola odnośnie nazw i opisów artykułów, słownik menu posiada kilka pól wielojęzycznych z nazwami elementów menu. System używa automatycznie tego języka, który został ustawiony przy logowaniu (także w przypadku pracy z TSQLa). Języki można dodawać dowolnie na wdrożeniu.  
wielofirmowy – system iERP jest wielofirmowy co oznacza, iż na jednej bazie danych może pracować dowolna ilość firm, a widoczność firm można wybierać przy logowaniu. Możliwość ta jest szczególnie korzystna w grupach kapitałowych, gdzie procesy logistyczno-produkcyjne w wielu przedsiębiorstwach można traktować jako jednolitą całość. Mechanizm doskonale sprawdza się również w przypadku tworzenia hurtowni danych z wielu systemów,  
wielonarodowy – system obsługuje wielonardowość co oznacza, iż w procesach są uwzględniane typowe dla danego kraju elementy I sposoby kalkulacji np. stawki VAT, akcyzy itd 
- w pełni integrowalny – system można w pełni obsługiwać z poziomu TSQLa, a interfejs dostępowy z poziomu TSQLa jest identyczny jak w przypadku aplikacji (identyczny sposób wykonywania wszystkich operacji). System jest w pełni zserializowany co oznacza, iż operacje na dużej ilości rekordów trwają najwyżej kilkadziesiąt razy dłużej niż operacje na pojedyńczym rekordzie  (np. wprowadzenie 10 tys. kartotek towarowych jest tylko około 20 razy wolniejsze niż wprowadzenie 1 kartoteki),  
- otwarty – system posiada otwarty kod wszystkich funkcjonalności biznesowych. Oznacza to, iż przeszkoleni konsultanci są w stanie samodzielnie wykonać niemal  dowolną zmianę. Producent nie zamierza nigdy blokować, ani ograniczać możliwości dokonywania modyfikacji przez partnerów, ani końcowych klientów. 

 

Moduły zaimplementowane w systemie iERP 

W skład systemu iERP wchodzą między innymi następujące moduły: Kartoteka towarowa – słowniki odpowiedzialne za kartoteki towarowe i kartoteki usług, jednostki miary, definicję stawek VAT dla kartotek, …. 
Obraz 
Kartoteka kontrahentów – słowniki z danymi kontrahentów i osób fizycznych, adresów, warunków handlowych ... 
Obraz 
 
Dokumenty – splitery zawierające dokumenty, linijki dokumentów, ruchy magazynowe, powiązania pomiędzy linijkami itp Poniżej słownik wszystkich dokumentów (drzewo rejstrów, lista dokumentów) 
Obraz 
Poniżej receptury produkcyjne jako przykład dokumentów (lista receptur, drzewo receptury, definicja gałęzi receptury) 
Obraz 

iERP jako system WMS 

System iERP 2.4 doskonale sprawdza się w roli skalowalnego systemu WMS. Ogromne możliwości w logistyce i produkcji zapewniają obsługę niemal dowolnie zaprojektowanych procesów, które każdorazowo są konfigurowane na każdym z wdrożeń.

Integralną częścią systemu jest interfejs użytkownika do pracy na urządzeniach przenośnych wykorzystywany zwłaszcza na magazynach wysokiego składu, ale także np. do ewidencji rozliczania produkcji czy jako interfejs dla kierowców.

W standardowym rozwiązaniu iERP 2.4 zaimplementowana jest obsługa między innymi następujących operacji magazynowych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych:

- Standardowa kompletacja STD,
- Konsolidacja kompletacji KSTD,
- Kompletacja MultiPacking wielu zamówień MLTP,
- Korekty, uzupełnienia LKOM po kompletacji,
- Inwentaryzacja,
- Wydania towarowe,
- Przyjęcia towarowe,
- Rozkład przyjętych towarów na lokalizacjach,
- Przesunięcia lokalizacyjne,
- Przesunięcia międzymagazynowe,

 

 

Mechanizmy zaimplementowane w systemie iERP 

W skład systemu iERP wchodzą między innymi następujące mechanizmy:  
Słowniki – podstawowym elementem systemu iERP jest słownik. Słownik to tabela spełniająca specyficzne warunki oraz kilkadziesiąt autogenerowanych obiektów bazodanowych służących do obsługi tej tabeli. Ze słownikiem powiązane jest też kilkaset autogenerowanych wpisów konfiguracyjnych definiujących sposób wizualizacji danych w aplikacji.  
Procesy – proces to lista procedur i podprocesów uruchamianych w przypadku wystąpienia zdarzenia, badź bezpośrednio z poziomu TSQLa. Do każdego słownika automatycznie generowanych jest kilkanaście procesów. Wszystkie modyfikacje danych w systemie iERP można dokonywać wyłącznie za pomocą procesów.  
Menu aplikacyjne – słownik definiujący drzewa menu dla poszczególnych typów aplikacji.  
Splitery – podstawowe elementy interfejsu graficznego grupujące wiele słowników w jednolitą spójną całość. Dla przykładu podstawowy spliter dokumentów grupuje 14 słowników.  
Agregaty – definiowalne z widoków bazodanowych agregaty. Na mechanizmie tym bazują między innymi stany magazynowe oraz stany dowodowe. 
Synchronizacja – zaawansowany mechanizm wymiany danych pomiędzy różnego typu bazami. Synchronizacja umożliwia tworzenie baz współpracujących nawet z kilkuset bazami i zarządzania poszczególnymi bazami z jednej centralnej bazy,  
Raporty – mechanizm definiowalnych raportów – obsługiwane są raporty w Crystal Raport oraz raporty tekstowe,  
Utilsy – kilkaset procedur umożliwiających szybką pracę z aplikacją z poziomu TSQL – kopiowanie spliterów i słowników, skryptowanie obiektów, przygotowywanie ramek …..  
Stany dowodowe – zaawansowany mechanizm umożliwiający określenie stanów rozliczenia dla poszczególnych pozycji dokumentów. Stany dowodowe spełniają równocześnie rolę rezerwacji,  
Instalator – definiowalna aplikacja, umożliwiająca pobieranie plików wykonywalnych, raportów, dll-ek oraz wersji oprogramowania wg. zadanych przez konsultanta reguł,  
Replikacja – aplikacja jest rozrpopagowywana z bazy standardu, do baz wdrożeniowych za pomocą ramek. Replikacja to mechanizm wersjonowania obiektów i uruchamiania poszczególnych ramek w poszczególnych bazach wdrożonych u klientów,  
Operacje dowodowe – definiowalny mechanizm umożliwiający założenie całkowicie nowego obiegu dowodowego z zachowaniem spójności pomiędzy dokumentami (mechanizm wykorzystuje między innymi stany dowodowe). 

Korzyści z wdrożenia systemu iERP 

System iERP jest systemem przygotowanym do pracy zarówno w samodzielnych przedsiębiorstwach jak i w grupach kapitałowych w tym również międzynarodowych grupach kapitałowych.  
System jest przygotowany do obsługi operacyjnej spółek w tym również produkcyjnych, ale może również pracować jako system pomocniczy.  
System można wdrożyć między innymi jako system WMS czy też system do obsługi handlowców.  
Elastyczność systemu jest wręcz niespotykana na rynku systemów ERP w tym również w porównaniu do tak dużych systemów jak SAP R3 czy MBS Axapta. Niespotykana jest również otwartość systemu.  
W praktyce we wdrożonych i wdrażanych bazach zarówno klienci jak i partenerzy mogą samodzielnie wykonać dowolną modyfikację i to przy zachowaniu wstecznej komaptybilności. 
Producent nigdy nie zamierza blokować możliwości dewelopowania, ani partnerom, ani też klientom używającym systemu iERP. 

IERP to system dla przedsiębiorców i grup kapitałowych szanujacych swoją niezależność