Moduł iERP KSEF

Moduł iERP KSEF

Moduł iERP KSEF to moduł dedykowany do obsługi Krajowego Systemy EFaktur.

Moduł powstał w ścisłej współpracy ze spółką iERP sp. z o.o. i jest zaprojektowany w taki sposób, aby możliwa była integracja z dowolnym systemem ERP bez konieczności budowania rozszerzeń w takim systemie poza eksportem danych już istniejących w systemie oraz importem usystematyzowanych danych do systemu.

Moduł jest kompletną platformą do zarządzania fakturami wychodzącymi i przychodzącymi dla pracowników merytorycznych bez konieczności ingerencji programistycznych w przypadku błędów.

Także formaty dostarczenia danych do modułu i z modułu zostały zaprojektowane w taki sposób, iż możliwe jest przygotowanie wewnętrznych przykładów dla zespołu oprogramowującego ERP samodzielnie przez zespół merytoryczny klienta bez konieczności ingerencji w ten proces programistów czy konsultantów SEYB.

W JEDNYM ZDANIU MODUŁ IERP KSEF UMOŻLIWI PAŃSTWU SAMODZIELNĄ OBSŁUGĘ KSEF I DA PEŁNĄ KONTROLĄ NAD WYSYŁANYMI I OTRZYMYWANYMI FAKTURAMI.

Obraz