Dodatkowe moduły dla farmacji

Moduł ZSMOPL w systemie iERP

Podstawowym modułem oferowanym firmom farmaceutycznym jest moduł ZSMOPL. Moduł jest oparty o platformę iERP i posiada wszystkie cechy platformy iERP w tym wysoką stabilność, zachowanie pełnej wstecznej kompatybilności ….
Dla modułu została wykonana walidacja producencka.

Moduł umożliwia integrację z dowolnym systemem ERP i pełną automatyzację procesu codziennej wysyłki raportów do systemu ZSMOPL.

W przeciwieństwie do produktów konkurencji moduł dostarcza zaawansowany interfejs, który umożliwia pełną analizę raportów, wyszukiwanie błędów i wiele innych pobocznych funkcjonalności (choćby automatyczne generowanie raportów poprawkowych z wykorzystaniem getstan).
Użytkownicy mają pewność poprawności wysyłanych raportów i kontrolują cały proces dzięki czemu błędy w wysyłanych raportach występują niezwykle rzadko.

Większość klientów pracujących na module ZSMOPL to firmy z top 50 największych farmaceutycznych firm świata, a wszystkie bez wyjątku udzieliły referencji spółce SEYB. Ma to tym większą wartość, iż około połowę wdrożeń modułu ZSMOPL stanowiły rewdrożenia po nieudanych wcześniejszych wdrożeniach przez inne podmioty i większość było bardzo skomplikowanymi przypadkami.
SEYB sp. z o.o. jest jedną z nielicznych na rynku firm, która poprawnie obsługuje MAHy w raportowaiu do ZSMOPL realnie spełniając wymagania prawa farmaceutycznego w tym zakresie.

Moduł niemal w każdym wdrożeniu został rozszerzony o wymagania typowe dla danej firmy, a w niektórych przypadkach obejmowało to stworzenie znacznej ilości funkcjonalności.

 

Moduł serializacji w systemie iERP

Moduł serializacji w systemie iERP służy do obsługi serializacji produktów leczniczych (EMVS) oraz wyrobów medycznych (EUDAMED). Moduł składa się z moduł głównego pracującego na bazie danych oraz dwóch aplikacji klienckich: aplikacji desktopowej oraz aplikacji pracującej na Androidzie.

Aplikacja na Androida działa na klasycznych urządzeniach terminalowych z czytnikiem kodów 2D i jest głównym narzędziem pracy. Aplikacja desktopowa jest dedykowana głównie dla operatorów logistycznych i producentów produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Cała logika modułu znajduje się w bazie danych.

W ogólności ideą modułu jest realizacja serializacji w kontekście dokumentów przyjęć/wydań oraz innych dokumentów przychodowo-rozchodowych (uwzględniana jest również agregacja).
Zczytane dokumenty są przekazywane do systemu ERP/WMS za pomocą standardu efaktur (dokładniej dokumentów awizacji wydań/przyjęć) lub innych formatów wskazanych przez klienta.

Moduł spełnia więc oprócz obowiązku serializacji również funkcję kontroli dokumentów, a w przypadku magazynu z dokumentami papierowymi również wprowadza podstawowe funkcjonalności systemu WMS.
Moduł jest oparty o platformę iERP i posiada tym samym wszystkie cechy platformy iERP w tym wysoką stabilność, zachowanie pełnej wstecznej kompatybilności ….
Platforma iERP zapewnia więc niiezawodną obsługę wymagań związanych z serializacją oraz wszystkich pozostałych funkcjonalności.

Dzięki przemyślanej kontrukcji moduł pełni ważną rolę operacyjną niejako tylko dodatkowo spełniając rolę serializacji.

Producent dostarczy walidację producencką modułu dzięki czemu rewalidacja po Państwa stronie będzie najmniejsza jak to możliwe

Moduł jest zaprojektowany w taki sposób, iż można go w pełni zintegrować z modułem WMS platformy iERP dzięki czemu istnieje możliwość w późniejszym terminie wdrożenia pełnego systemu WMS platformy iERP.