Wdrożenia systemu ZSMOPL

Zakończono 5. wdrożeń modułu ZSMOPL systemu iERP w zagranicznych międzynarodowych koncernach farmaceutycznych.
Wszystkie wdrożenia wykonano w sposób automatyzujący raportowanie przy czym zachowano równocześnie kontrolę jakości wysyłanych danych.
Dane w niemal w każdym z przypadków wymagały rozparsowania na poszczególne dokumenty, stany magazynowe, ... i wraz z dodatkowymi danymi słownikowymi dopiero stanowiły wyjście do generacji raportów wysyłanych do systemu ZSMOPL.
W niemal wszystkich przypadkach system iERP wraz z modułem ZSMOPL działa na infrastrukturze zarządzanej przez SEYB.