Kolejne wdrożenia modułu ZSMOPL

SEYB z sukcesem zakończyła kolejne wdrożenia modułu ZSMOPL.

Wszystkie wdrożenia były rewdrożeniami po nieudanych wdrożeniach innych dostawców.

Wśród nowych klientów jest również firma będąca w 10. największych firm farmaceutycznych świata.
Tym samym SEYB dostarcza już moduł ZSMOPL do 3. z 10. największych firm farmaceutycznych świata.