Automatyzacja procesów w kancelarii

SEYB zakończyła proces automatyzacji procesów w jednej z większych kancelarii biegło-rewidenckich w Polsce.

Wdrożone zostało szereg mikro-narzędzi, które w swojej istocie zautomatyzowały:
- procesy przekazywania danych od klientów i innych podmiotów w zabezpieczony sposób,
- procesy klasyfikacji danych,
- procesy kalkulacji głównych dokumentów badania z e-sprawozdań i innych dokumentów czątkowych,
- procesy próbkowania z wykorzystaniem plików JPK,
- procesy archiwizacji.

Tym samym klient jako jedna z pierwszych kancalerii biegło-rewidenckich w Polsce wdrożyła pełne realnie ujednolicone procesy badania sprawozdań finansowych i innych usług.